Vlastnický
dohled

Jste vlastníkem firmy nebo investorem. Podnikání berete vážně, takže Vám záleží na efektivním řízení svého podnikání.

Cítíte ale jistou nespokojenost v managementu, který zodpovídá za vedení Vaší firmy. Všimli jste si, že představenstvo často nemluví Vaším jazykem. Všimli jste si, že rozhodnutí neodpovídají obchodní strategii, kterou chcete následovat.

V takové situaci Vám přijdou pomoct specialisté Warido.

Na žádost majitelů firem nebo investorů provádíme dohled nad podniky a investory zároveň pro společnosti, ale i pro soukromé investory.

Z pohledu vlastníka společnosti je velmi důležité, aby byly strategická rozhodnutí managementu v souladu s politikou vlastníka.

Měsíční nebo kvartální sledování finanční výkonnosti může být rozhodující pro růst společnosti. Monitorování současně

slouží jako probíhající kontrola opatření vedení.

Warido v úzkém kontraktu s vlastníkem nebo investorem dohlíží na úlohy dozorní rady a vytváří postupy na ochranu zájmů investora prostřednictvím vhodných smluvních dojednání.

Pomáháme vytvářet technické a ekonomické plány, restrukturalizovat účetnictví, abychom zajistili lepší kontrolu nad financemi.

W takiej sytuacji z pomocą przychodzą specjaliści Warido.

Na życzenie właścicieli firm lub inwestorów prowadzimy nadzory właścicielskie i inwestorskie, zarówno firm, jak i prywatnych inwestorów.

Z punktu widzenia właściciela spółki bardzo istotne jest, by strategiczne decyzje, podejmowane przez zarząd, były spójne z polityką właściciela.

Miesięczny lub kwartalny monitoring wyników finansowych może być kluczowy dla rozwoju spółki. Równocześnie ów monitoring pełni rolę bieżącej kontroli poczynań zarządu.

Warido w ścisłym kontakcie z właścicielem lub inwestorem przejmuje nadzór nad zadaniami rady nadzorczej oraz tworzy procedury zabezpieczające interes inwestora poprzez odpowiednie konstrukcje umów spółek.

Pomagamy tworzyć plany techniczno-ekonomiczne, restrukturyzujemy księgowość
i rachunkowość celem zapewnienia lepszej kontroli nad finansami.

Pro každou organizaci vytváříme autorské systémy finanční dokumentace ve formě:

  • příslušných dokladů o peněžních tocích
  • jednacího řádu představenstva,
  • toku účetních záznamů.

Dohlížíme na výše uvedené metody delegováním našich specialistů do dozorčích rad společností, aby nejlépe chránily zájmy majitelů nebo investorů.

Zamknij