Audit

Poskytujeme komplexní služby v oblasti auditorské činnosti, přeměnách společnosti, due diligence a forenzního šetření.

Mezi poskytované auditorské služby patří:

 • Povinný (statutární) i nepovinný audit účetních závěrek podnikatelských subjektů, neziskových organizací, investičních fondů, aj.
 • přehledy a rady týkající se účetní uzávěrky,
 • Ověřování konsolidovaných účetních závěrek
 • Ověřování mimořádných a mezitímních účetních závěrek
 • Auditorské zprávy pro zvláštní účely (ověřování jednotlivých prvků účetní závěrky, ověřování zahajovacích rozvah při podnikových kombinacích)
 • Ověřování splnění podmínek pro čerpání dotací
 • Ověřování účinnosti a efektivity vnitřního kontrolního systému
 • Provádění ostatních procedur dohodnutých s klientem – forenzní šetření
 • Poradenství při přeměnách společností – fúze, rozdělení společností, převod podniku či jeho části, prodej nebo koupi podniku, změně právní formy
 • Due diligence
 • Poradenství při akvizičním procesu

Zprávy o transparentnosti

Zamknij