Ochrana
osobních údajů

Shromažďování informací o uživatelích


Pokud používáte webovou stránku www.warido.cz, můžete být požádáni, aby jste poskytli své osobní údaje jako je jméno, emailová adresa atd. (například během vyplňování online formulářů). Poskytnuté údaje se budou používat výhradně jen ke správnému poskytnutí služeb.


Zamknij