Přeshraniční fúze

Všimli jste si, že byznys, který provozujete, přinese ještě větší zisky za hranicemi. Našli jste zahraničního partnera, který chce spojit síly. Víte, že Evropská unie podporuje partnerství. Stačí vykonat sloučení firem. Warido ví, jak na to.

Máme odborné zkušenosti a kompetence, díky kterým můžou partnerské společnosti správně vykonat přeshraniční fúze a těžit z mezinárodního obchodu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. 10. 2015 o přeshraničních fúzích kapitálových společností umožňuje kapitálovým společnostem sídlícím na území Evropské unie fúzovat se společnostmi z jiných států EU.

Přeshraniční fúze můžou být vykonávané kapitálovými společnostmi, které byly založeny v členských státech 

Evropské unie a se sídlem nebo provozem v jiné zemi.

Během přeshraniční fúze nebo sloučení jsou oprávněné orgány společnosti, které jsou předmětem fúze, povinny vypracovat projekt přeshraniční fúze.

Projekt přeshraniční fúze podléhá přísným právním postupům. Společnosti, které se sloučí, často profitují z pomoci specialistů.

Warido pomáhá správě zrealizovat všechny transformace.

Posiadamy wiedzę i kompetencje, dzięki którym partnerskie spółki kapitałowe mogą sprawnie dokonać fuzji i cieszyć się z prowadzonego biznesu o charakterze międzynarodowym.

Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 2005/56/ES z 26.10.2005 o fuzjach międzynarodowych spółek kapitałowych umożliwia spółkom kapitałowym z siedzibą na terenie Unii Europejskiej łączenie się ze sobą w nowy organizm prawny.

Fuzję transgraniczną mogą dokonać spółki kapitałowe, które zostały założone w odrębnych państwach, będących członkami Unii Europejskiej i co ważne ich siedziby lub zakłady znajdują się w tych państwach.

Podczas fuzji transgranicznej kierownictwo lub organy uprawnione spółek, które podlegają fuzji, zobowiązane są do wypracowania transgranicznego projektu fuzji.

Transgraniczny projekt fuzji podlega rygorystycznym procedurom prawnym. Spółki wchodzące w fuzję, często korzystają z pomocy specjalistów.

Warido pomaga sprawnie dokonać wszystkich przekształceń.

Přeshraniční fúze kapitálových společností vytváří
novou právnickou osobu, jejímž výsledkem je:

  • celý vlastní kapitál zanikající společnosti přechází na novou společnost resp. nástupnickou společnost,
  • společníci zanikající společnosti se stávají společníky nové společnosti resp. nástupnické společnosti,
  • zanikající resp. fúzující společnosti zanikají, ale zápis zániku společností do rejstříku má již pouze deklaratorní účinky.
Zamknij