Mzdy a
personalistika

Zatěžuje Vaše hlavní ekonomické činnosti personální a mzdová agenda? Komplexně ji přenechte našim specialistům.

V rámci personálně-mzdových služeb (outsourcingu mezd) poskytujeme :

 • přihlášení nově vzniklé společnosti u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • vedení kompletní personální agendy, evidence osobních dat
 • vypracování pracovních smluv a pracovně-právních dokumentů,
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců na sociální a zdravotní pojištění
 • kalkulace a výpočty mezd, odvodů na sociální a zdravotní pojištění, záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti
 • čtvrtletní výpočty pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele proti pracovním úrazům
 • výpočet a evidence nemocenských dávek a náhrady mzdy po dobu nemoci
 • evidence a účtování srážek včetně exekucí, komunikace s exekutorskými úřady
 • příprava bankovních příkazů pro platby mezd, provádění plateb
 • vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech
 • zpracování a vedení mzdových listů
 • diskrétní výplatní pásky v zalepených obálkách, distribuce pásek podle přání klienta papírově či elektronicky
 • zajištění veškeré komunikace s úřady zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení a finančními úřady a zastupování klienta během kontrol
 • zpracování podkladů pro důchody, mateřské dovolené,
 • roční zúčtování daní a zpracování podkladů důchodové evidence
 • příprava a zpracování statistických hlášení pro ČSÚ
 • odhlašování zanikající společnosti u správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven

A dále nabízíme :

 • poradenství v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení,
 • poradenství v oblasti mezinárodního zaměstnávání a mezinárodního zdanění příjmů zaměstnanců
 • personální a mzdové audity
 • poradenství v oblasti odměňování – zaměstnanecké benefity (stravenky, příspěvky na penzijní a životní pojištění)
 • vypracování vnitropodnikových směrnic pro oblast mezd a personalistiky
 • zpracování podkladů pro personální plány, audit a kontrolní orgány
Zamknij