Česká pobočka

prof. Ing.
Renáta Hótová,
Dr.

jednatel společnosti WARIDO Audit s.r.o.

Prof. Ing. Renáta Hótová, Dr. v rámci společnosti aplikuje své mnohaleté zkušenosti, které získala jako daňový poradce. Má rovněž kvalifikaci auditora a soudního znalce v oboru ekonomika. Dlouhodobě působí i v akademické sféře. Mimo jiné se odborně zaměřuje na finanční účetnictví a daně, mezinárodní účetní standardy, vazby mezi účetnictvím a daňovou povinností a problematiku mezinárodního zdanění.
Kvalifikace a odborné zaměření
 • Daňový poradce
 • Auditor
 • Soudní znalec v oboru ekonomika, ocenění podniků a pohledávek, účetnictví a daně
 • Certifikát ACCA v oboru účetnictví a financí (Association of Chartered Certified Accountants)
Jazykové znalosti:
 • polština
 • němčina
 • pasivně anglicky a rusky

Ing.
Dariusz
Samiec

člen představenstva WARIDO Group a.s.

Ing. Samiec Dariusz je členem představenstva WARIDO Group a.s.. Specializuje se na provoz skupiny WARIDO, investiční příležitosti skupiny a rozvoj aktivit zejména u polsko-českých a česko-polských klientů.

Kvalifikace a odborné zaměření
 • Provoz a rozvoj skupiny, česko-polská klientela
Jazykové znalosti:
 • polština
 • ruština

Ing.
Libuše Nešporková

jednatel společnosti WARIDO Audit s.r.o.
Ing. Libuše Nešporková své nabyté zkušenosti v oblasti účetnictví a auditu z výrobních i obchodních společností uplatňuje v klientském portfoliu skupiny WARIDO. U auditorských služeb se specializuje na účetní závěrky podnikatelských subjektů, ověřování účinnosti a efektivity vnitřních kontrolních systémů společností a ověřování plnění podmínek čerpání dotací.
Kvalifikace a odborné zaměření
 • Ekonomika a management
 • Účetní a daňový specialista
Jazykové znalosti:
 • angličtina
 • polština
 • ruština

Ing.
Petr Kraina

Jednatel společnosti
WARIDO Tax s.r.o.

Ing. Petr Kraina má mnoholeté zkušenosti v daňové oblasti se specializací na nepřímé daně, zejména na daň z přidané hodnoty. Od roku 1997 pracoval jako metodik nepřímých daní na Finančním ředitelství v Ostravě. Ve společnosti WARIDO Tax působí od roku 2016.

Kvalifikace a odborné zaměření
 • Daňový specialista certifikovaný KDP ČR
Jazykové znalosti:
 • polština

Ing.
Radim Švajnoch, MBA, FCCA

Jednatel společnosti
První ostravská konzultační s.r.o.
Ing. Radim Švajnoch má dlouholeté zkušenosti v oblasti daní a auditu, je členem britské asociace certifikovaných účetních ACCA. Řadu let pracoval jako manažer auditu společnosti Ernst & Young. Od roku 1998 je členem komory daňových poradců. V roce 2004 nastoupil do TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., kde působil na pozicích vedoucího odboru řízení kapitálových účastí a posléze specialisty na přeměny a akvizice. V roce 2009 získal titul MBA na Notingham Trent University v oboru strategického řízení. Od roku 2010 působí ve společnostech WARIDO Group a.s..
Kvalifikace a odborné zaměření
 • Certifikovaný účetní znalec
 • Daňový poradce
Jazykové znalosti:
 • angličtina
 • polština
 • ruština

Ing.
Petra Kusáková

jednatel společnosti WARIDO Accounting s.r.o.

Ing. Petra Kusáková působí ve společnosti WARIDO Accounting s.r.o. jako jednatel společnosti a vedoucí střediska Ostrava. Hlavním úkolem ve společnosti je nastavení správného vedení účetnictví pro klienty, které v první řadě slouží pro manažerské rozhodování a v druhé fázi zabezpečuje správný odvod daní.
Kvalifikace a odborné zaměření
 • Certifikovaný účetní a daňový specialista
Jazykové znalosti:
 • polština
 • pasivně němčina

Ing.
Eva
Kubáčová

jednatel společnosti e-payroll s.r.o.
Ing. Eva Kubáčová se ve společnosti e-payroll s.r.o. a ve skupině WARIDO zaměřuje na mzdové účetnictví a personalistiku. V oblasti daňového poradenství se specializuje na daň z příjmů fyzických osob a oblast sociálního a zdravotního pojištění. Dále se zabývá problematikou zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí (EU, třetí země).
Kvalifikace a odborné zaměření
 • Daňový poradce
Jazykové znalosti:
 • angličtina
 • ruština

Mgr.
Elena Gottwald

jednatel společnosti WARIDO ACTIVE s.r.o.
Mgr. Elena Gottwald je jednatelkou společnosti WARIDO ACTIVE s.r.o. Specializuje se na provoz společnosti v Praze a to zejména na investiční příležitosti společnosti a rozvoj aktivit zejména u rusko-českých a česko-ruských klientů v oblasti vzdělávání, školení a edukační činnosti.
Kvalifikace a odborné zaměření
 • jednatel společnosti WARIDO ACTIVE s.r.o.
Jazykové znalosti:
 • ruština
 • pasivně anglicky a polsky

David Sikora

jednatel společnosti WARIDO Accounting s.r.o.

David Sikora působí ve společnosti WARIDO Accounting s.r.o. jako jednatel společnosti a vedoucí střediska Třinec.

Kvalifikace a odborné zaměření
 • Certifikovaný účetní
Jazykové znalosti:
 • polština
Zamknij