Daňové
poradenství

Máte spor s daňovým úřadem týkající se Vašeho podnikání a jste frustrovaní nedostatkem vědomostí o daních? Daňové poradenství Warido pomůže v každé situaci.

Poskytujeme informace pro ekonomické rozhodování klientů s daňovou analýzou a výkladem daňových předpisů.
Naším cílem je poskytovat komplexní služby v oblasti daní a ekonomického a účetního poradenství a stát se tak pro naše klienty spolehlivým partnerem.

Naše služby pokrývají všechny druhy zdanění aplikované v České republice. Jako specifické oblasti možného poradenství pro naše klienty nabízíme služby v následujících oblastech:

 • Průběžné daňové poradenství
 • Zpracování daňových přiznání a daňové audity
 • Zastupovaní v daňovém řízení
 • Mezinárodní daňové poradenství na území CZ
 • Externí metodický dozor při vedení účetnictví
 • Účetní poradenství
 • Specializované služby

V rámci daňového a účetního a ekonomického poradenství pomáháme našim klientům zejména:

 • Dbát na dodržování daňových povinností
 • Optimalizovat daňovou zátěž
 • Identifikovat a eliminovat potenciální daňová rizika
 • Identifikovat a eliminovat potenciální daňová rizika
 • Připravit a zpracovat daňová přiznání ke všem daním dle platné právní úpravy České republiky
 • Při jednání před správcem daně, správou sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovnou
 • Při přípravě a realizaci přeměny obchodní společnosti
 • Nastavit vnitřní kontrolní systém a eliminovat chyby v účetnictví
 • Posouzení mezinárodních transakcí a jejich daňových dopadů v České republice
 • Řešení daňových problémů s mezinárodním prvkem
Zamknij