Česká pobočka

prof. Ing.
Renáta Hótová,
Dr.

jednatel společnosti WARIDO Audit s.r.o.

Prof. Ing. Renáta Hótová, Dr. v rámci společnosti aplikuje své mnohaleté zkušenosti, které získala jako daňový poradce. Má rovněž kvalifikaci auditora a soudního znalce v oboru ekonomika. Dlouhodobě působí i v akademické sféře. Mimo jiné se odborně zaměřuje na finanční účetnictví a daně, mezinárodní účetní standardy, vazby mezi účetnictvím a daňovou povinností a problematiku mezinárodního zdanění.
Kvalifikace a odborné zaměření
 • Daňový poradce
 • Auditor
 • Soudní znalec v oboru ekonomika, ocenění podniků a pohledávek, účetnictví a daně
 • Certifikát ACCA v oboru účetnictví a financí (Association of Chartered Certified Accountants)
Jazykové znalosti:
 • polština
 • němčina
 • pasivně anglicky a rusky

Ing.
Dariusz
Samiec

člen představenstva WARIDO Group a.s.
Ing. Samiec Dariusz je členem představenstva WARIDO Group a.s. a jednatelem společnosti WARIDO Accounting s.r.o.. Specializuje se na provoz skupiny WARIDO, investiční příležitosti skupiny a rozvoj aktivit zejména u polsko-českých a česko-polských klientů.
Kvalifikace a odborné zaměření
 • Provoz a rozvoj skupiny, česko-polská klientela
Jazykové znalosti:
 • polština
 • ruština

Ing.
Radim Švajnoch, MBA

FCCA

Ing. Radim Švajnoch má dlouholeté zkušenosti v oblasti daní a auditu, je členem britské asociace certifikovaných účetních ACCA. Řadu let pracoval jako manažer auditu společnosti Ernst & Young. Od roku 1998 je členem komory daňových poradců. V roce 2004 nastoupil do TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., kde působil na pozicích vedoucího odboru řízení kapitálových účastí a posléze specialisty na přeměny a akvizice. V roce 2009 získal titul MBA na Notingham Trent University v oboru strategického řízení. Od roku 2010 působí ve společnostech WARIDO Group a.s.. Je jednatelem společnosti WARIDO CONTO s.r.o.
Kvalifikace a odborné zaměření
 • Certifikovaný účetní znalec
 • Daňový poradce
Jazykové znalosti:
 • angličtina
 • polština
 • ruština

Ing.
Jana Stavinohová,
LL.M

jednatel společnosti WARIDO Tax s.r.o.
Ing. Jana Stavinohová, L.LM působí ve firmě WARIDO Tax, s.r.o. jako jednatelka společnosti, kde řídí metodiku v oblasti účetnictví a daní. Poskytuje konzultace také v oblasti finančního řízení, oblasti ekonomické, mzdové a personální převážně pro podnikatelskou sféru. Specializuje se na řízení a nastavení procesů ve společnosti.
Kvalifikace a odborné zaměření
 • Účetní expert, daňový poradce
Jazykové znalosti:
 • angličtina
 • pasivní znalost ruštiny

David Sikora

jednatel společnosti WARIDO Accounting s.r.o.

David Sikora působí společnosti WARIDO Accounting s.r.o. jako jednatel společnosti a vedoucí střediska Třinec.
Kvalifikace a odborné zaměření
 • Certifikovaný účetní
Jazykové znalosti:
 • polština

Ing.
Petra Kusáková

jednatel společnosti WARIDOAccounting s.r.o.
Ing. Petra Kusáková působí ve společnosti WARIDO Accounting s.r.o. jako jednatel společnosti a vedoucí střediska Ostrava. Hlavním úkolem ve společnosti je nastavení správného vedení účetnictví pro klienty, které v první řadě slouží pro manažerské rozhodování a v druhé fázi zabezpečuje správný odvod daní.
Kvalifikace a odborné zaměření
 • Certifikovaný účetní a daňový specialista
Jazykové znalosti:
 • polština
 • pasivně němčina

Ing.
Eva
Kubáčová

jednatel společnosti WARIDO PaM s.r.o.
Ing. Eva Kubáčová se ve společnosti WARIDO PaM s.r.o. zaměřuje na mzdové účetnictví a personalistiku. V oblasti daňového poradenství se specializuje na daň z příjmů fyzických osob a oblast sociálního a zdravotního pojištění. Dále se zabývá problematikou zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí (EU, třetí země).
Kvalifikace a odborné zaměření
 • Daňový poradce
Jazykové znalosti:
 • angličtina
 • ruština

Ing.
Karel Chmelík

jednatel společnosti WARIDO CONTO s.r.o.
Ing. Karel Chmelík je jednatelem společnosti WARIDO CONTO s.r.o. Od roku 1992 ve společnocti IC s.r.o., která se zabývala poradenstvím pro malé a střední podnikatele, působil ve funkci jednatele se zaměřením na poskytování účetních služeb. V roce 1994 byl zapsán do seznamu daňových poradců. Od roku 2006 do r. 2012 působil ve funkci ekonomického ředitele mezinárodní společnosti ERIELL Corporation, s.r.o. a od roku 2012 se stal jejím generálním ředitelem. Od roku 2015 je ředitelem společnosti ERIELL Services s.r.o.
Kvalifikace a odborné zaměření
 • Daňový poradce
Jazykové znalosti:
 • ruština

Mgr.
Elena Gottwald

jednatel společnosti WARIDO CONTO s.r.o.
Mgr. Elena Gottwald je prokuristou společnosti WARIDO Conto s.r.o. Specializuje se na provoz společnosti v Praze a to zejména na investiční příležitosti společnosti a rozvoj aktivit zejména u rusko-českých a česko-ruských klientů.
Kvalifikace a odborné zaměření
 • Prokurista společnosti WARIDO Conto s.r.o
Jazykové znalosti:
 • ruština
 • pasivně anglicky a polsky
Zamknij