WARIDO Group - audit, účetnictví, daňové poradenství v České republice, Polsku a Slovensku

Mezinárodní konzultanti:

+420 734 516 140

 

Daňové poradenství

Poskytujeme profesionální komplexní daňové poradenství pro společnosti působící v České republice, Polsku a Slovensku.

Rozsah našich služeb:

• Průběžné i specializované daňové poradenství
• Zpracování daňových přiznání a daňové audity
• Daňové poradenství pro vznikající zahraniční společnosti, jakož i jejich dceřiné společnosti a pobočky v České republice, Polsku a Slovensku
• Poradenství v oblasti převodních cen
• Daňové konzultace a zastupování v daňovém řízení
• Metodický dohled nad vedením účetnictví

Proč využívat služeb daňového poradce? Daňový poradce je nezbytným průvodcem ve světě neustále se měnících daňových předpisů. Pomůže Vám v orientaci složitých a neustále aktualizovaných daňových zákonů a v často nejednoznačných výkladech nejrůznějších daňových předpisů. Odborná pomoc daňového poradce pak může být Vaší konkurenční výhodou.

V rámci poradenství pomáháme našim klientům zejména:

• Dbát na dodržování daňových povinností
• Optimalizovat daňovou zátěž
• Identifikovat a eliminovat potencionální daňová rizika
• Zpracovat vnitropodnikové směrnice k účetní a daňové problematice
• Připravit a zpracovat daňová přiznání ke všem daním dle platné právní úpravy České republiky
• Při přípravě a realizaci přeměny obchodní společnosti
• Nastavit vnitřní kontrolní systém a eliminovat chyby v účetnictví
• Zastupujeme klienty v daňovém řízení (registrace, zrušení registrace, daňová kontrola, místní šetření, odvolání proti rozhodnutí apod.) i při jednání se správou sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovnou

 

Nahoru

Skupina WARIDO zaměstnává více než 50 osob v České republice, Polsku a Slovensku.

Do našeho týmu patří přední odborníci v oblasti účetnictví, daní, práva a financí.

WARIDO Group a.s
Poděbradova 2738/16
CZ 702 00 Ostrava
sekretariat@warido.cz
tel. +420 596014222

Warido.cz