WARIDO Group - audit, účetnictví, daňové poradenství v České republice, Polsku a Slovensku

Mezinárodní konzultanti:

+420 734 516 140

 

Aktuality

index

Okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení budou dány přímo zákonem.

Bez kategorii

Ustanovení v § 101d odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty uvádělo obecné náležitosti kontrolního hlášení. Od ledna 2018 se […]

Criminal-Justice-Degree

Komentář Komory daňových poradců k problematice tzv. vinklaření

Daňové okénko

S případy takzvaného „vinklaření“ se daňoví poradci setkávají poměrně často. Někdy z neznalosti, někdy zcela úmyslně, nabízí daňové poradenství lidé, kteří k tomu […]

index

Poplatníci

Daňové novinky

Poplatníci, kteří podají Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí jinak než elektronicky, ačkoliv mají tuto povinnost, budou […]

23_pargraf

Seznámení se zákonem o centrální evidenci účtů a zákonem o prokazování původu majetku

Daňové okénko

Zákon o centrální evidenci účtů upravuje práva a povinnosti související s vytvořením, užíváním a provozem centrální evidence účtů jako jednoho z prostředků […]

23_pargraf

Prázdninové daňové novinky

Daňové novinky

V minulých dnech jsme měli možnost se již postupně seznámit s daňovým balíčkem a plánovanými úpravami v zákoně o daních […]

23_pargraf

Novela zákona o účetnictví 2017 – společenská odpovědnost firem.

Daňové okénko

Hlavní změnou je požadavek na vykazování nefinančních informací. Je vložena zcela nová osmá část. Bylo implementováno ustanovení, které má s účetnictvím […]

crop-1082843-f201610231833501_200x135

Sazby daně – příloha 3a – noviny a časopisy

Daňové okénko

  Zákonem č.33/2017 Sb. se mění v oblasti sazeb daně zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  S účinností od 1. […]

img_01

Režim přenesení daňové povinnosti – služby elektronických komunikací

Daňové okénko

Dne 2. února 2017 Finanční správa zveřejnila dodatek k Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací, […]

stockvault-calculator-128634

Kontrolní hlášení

Daňové okénko

Dne 6. března 2017 Finanční správa zveřejnila dodatek č. 1 k Pokynu GFŘ-D-29, kterým jsou stanovena pravidla pro promíjení pokut za […]

23_pargraf

Příjmy ze závislé činnosti pro rok 2016/2017 – Způsob zdaňování příjmů ze závislé činnosti.

Daňové okénko

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2017/Prijmy-ze-zavisle-cinnosti-pro-rok-2016-2017-7850/

Nahoru

Skupina WARIDO zaměstnává více než 50 osob v České republice, Polsku a Slovensku.

Do našeho týmu patří přední odborníci v oblasti účetnictví, daní, práva a financí.

WARIDO Group a.s
Poděbradova 2738/16
CZ 702 00 Ostrava
sekretariat@warido.cz
tel. +420 596014222

Warido.cz